Trang chủ » Sản phẩm » Ly giấy tổ chức sự kiện
Ly giấy cao cấp 16oz ~ 450ml

Ly giấy cao cấp 16oz ~ 450ml

Mô tả: Ly giấy Tây Phương 16oz ~ 450ml Loại giấy: 2 PE Kích thước: (6.0 x 12. x 9.0)cm Định lượng giấy:...

Giá: 0 VND


Xem chi tiết
Ly giấy 9oz loại 265ml

Ly giấy 9oz loại 265ml

Mô tả: Ly giấy 9oz~265ml Loại giấy 1PE Kích thước (5.0 x 9.0 x 8.0)cm Định lượng giấy: 230gr + 18gr PE...

Giá: 0 VND


Xem chi tiết
Ly giấy thương hiệu 16oz ~ 450ml

Ly giấy thương hiệu 16oz ~ 450ml

Mô tả: Ly giấy thương hiệu 16oz ~ 450ml Loại giấy 2 PE Kích thước (6.0 x 12. x 9.0)cm Định lượng giấy:...

Giá: 0 VND


Xem chi tiết
Ly giấy nóng và lạnh 16oz ~ 450ml

Ly giấy nóng và lạnh 16oz ~ 450ml

Mô tả: Ly giấy 16oz ~ 450ml Loại giấy 2 PE Kích thước (6.0 x 12. x 9.0)cm Định lượng giấy: 230gr + 18gr...

Giá: 0 VND


Xem chi tiết
Ly giấy 5.5 oz

Ly giấy 5.5 oz

Mô tả: Ly giấy cao cấp 5.5 oz phẩm là sản phẩm ly giấy chuyên nghiệp dùng cho các cửa hàng cà phê, trà...

Giá: 0 VND


Xem chi tiết
Ly giấy 9oz~265ml

Ly giấy 9oz~265ml

Mô tả: Ly giấy 9oz~265ml Loại giấy 1PE Kích thước (5.0 x 9.0 x 8.0)cm Định lượng giấy: 230gr + 18gr PE Ly...

Giá: 0 VND


Xem chi tiết
Ly giấy nóng lạnh 16oz ~ 450ml

Ly giấy nóng lạnh 16oz ~ 450ml

Mô tả: Ly giấy cao cấp 16oz ~ 450ml Loại giấy: 2 PE Kích thước (6.0 x 12. x 9.0)cm Định lượng giấy: 230gr...

Giá: 0 VND


Xem chi tiết
Ly giấy 22oz ~ 650ml

Ly giấy 22oz ~ 650ml

Mô tả: Ly giấy 22oz ~ 650ml Loại giấy 2 PE Kích thước (6.0 x 16. x 9.0)cm Định lượng giấy: 230gr + 18gr...

Giá: 0 VND


Xem chi tiết
Ly giấy cao cấp 16oz ~ 450ml 2 PE

Ly giấy cao cấp 16oz ~ 450ml 2 PE

Mô tả: Ly giấy cao cấp 16oz ~ 450ml Loại giấy 2 PE Kích thước (6.0 x 12. x 9.0)cm Định lượng giấy: 230gr...

Giá: 0 VND


Xem chi tiết
1 of 2 « Lui 1 | 2