Trang chủ » Sản phẩm » Ly giấy tổ chức sự kiện
Ly giấy22oz ~ 650ml

Ly giấy22oz ~ 650ml

Mô tả: Ly giấy22oz ~ 650ml Loại giấy 2 PE Kích thước (6.0 x 16. x 9.0)cm Định lượng giấy: 230gr + 18gr PE...

Giá: 0 VND


Xem chi tiết
Ly giấy 16oz thể tích 450ml

Ly giấy 16oz thể tích 450ml

Mô tả: Ly giấy 16oz ~ 450ml Loại giấy 2 PE Kích thước (6.0 x 12. x 9.0)cm Định lượng giấy: 230gr + 18gr...

Giá: 0 VND


Xem chi tiết
Ly giấy PE cao cấp 16oz ~ 450ml

Ly giấy PE cao cấp 16oz ~ 450ml

Mô tả: Ly giấy 16oz ~ 450ml Loại giấy 2 PE Kích thước (6.0 x 12. x 9.0)cm Định lượng giấy: 230gr + 18gr...

Giá: 0 VND


Xem chi tiết
Ly giấy 7oz dùng trong tổ chức sự kiện

Ly giấy 7oz dùng trong tổ chức sự kiện

Mô tả: Ly giấy 7oz dùng trong tổ chức sự kiện, dùng thử sản phẩm, đựng nước văn phòng... Dung tích: ~155...

Giá: 0 VND


Xem chi tiết
Ly giấy dành cho sản phẩm dùng thử

Ly giấy dành cho sản phẩm dùng thử

Mô tả: Ly giấy 4oz dùng trong tổ chức sự kiện, dùng thử sản phẩm, đựng nước văn phòng.... Dung tích:...

Giá: 0 VND


Xem chi tiết
Ly giấy tráng PE 4OZ, 4.5OZ, 5OZ, 7OZ, 9OZ

Ly giấy tráng PE 4OZ, 4.5OZ, 5OZ, 7OZ, 9OZ

Mô tả: Ly giấy tráng PE 4OZ, 4.5OZ, 5OZ, 7OZ, 9OZ Hướng dẫn cách kiểm tra chất lượng ly giấy cao cấp Tây...

Giá: 0 VND


Xem chi tiết
2 of 2 1 | 2 Tới »