Trang chủ » sự kiện » Thông Báo

CTY TNHH MTV-TM-DV-SX                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÂY PHƯƠNG                                                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 02/CV-TP/2016                                    TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng07 năm 2016

 

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi nhân sự)

 

Kính gửi: Quý đối tác và khách hàng.

Trước hết, Công ty TNHH MTV – TM – DV SX Tây Phương xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý đối tác vá Qúy khách hàng trong thời gian qua. Để thuận lợi cho việc liên hệ công việc, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV – TM – DV SX Tây Phương xin trân trọng thông báo tới Quý đối tác và Qúy khách hàng về việc thay đổi nhân sự Phòng kinh doanh của Công ty như sau:

1/. Từ ngày 15/08/2016 Bà Nguyễn Thị Kim Thoa(nhân viên phòng kinh doanh)sẽ ngưng làm việc với Công ty TNHH MTV – TM – DV – SX Tây Phương.

2/. Kể từ ngày 16/08/2016 tất cả các giao dịch của Bà Nguyễn Thị Kim Thoa dưới danh nghĩa Công ty TNHH MTV – TM – DV - SX Tây Phương là không hợp pháp. Công ty TNHH MTV – TM – DV SX - Tây Phương sẽ không chịu trách nhiệm về các giao dịch của cá nhân nói trên.

3/. Mọi công việc liên quan đến Bà Nguyễn Thị Kim Thoa trước đây sẽ được chuyển cho bộ phận kinh doanh trực tiếp theo dõi và xử lý. Thông tin liên hệ bộ phận kinh doanh

  • Điện thoại liên lạc: (08)37672545                                                Fax: (08)37672544
  • Hoặc liên hệ Hotline: 0932.608605 - MsVang                             Email: info@tayphuong.vn

Nay xin thông báo để Quý khách hàng được biết và cập nhật thông tin thay đổi để thuận lợi trong việc giao dịch.

            Rất mong nhận được sự hợp tác, tin tưởng và tiếp tục ủng hộ của Qúy đối tác và Qúy khách hàng trong tương lai.

            Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

            Trân trọng!

 CÔNG TY TNHH MTV–TM–DV–SX TÂY PHƯƠNG

                                                                                Giám Đốc Kinh Doanh


Các tin khác